Trevliga länktips

Slöjd i Väst Borås 

Tillverkning av krympkärl

Tillverkning av Yxor vid Gränsfors Bruk

Slöjd håller Sveriges hemslöjdskonsulenters webbplats om slöjd ur ett hållbarhetsperspektiv.

Slöjdportfolio Bli inspirerad – Sök bland 254964 slöjdalster från elever i hela landet

365 saker att slöjda Här hittar du beskrivningar och slöjdiga idéer att inspireras av och genomföra själv eller tillsammans med andra.

Hemslöjden och föreningskalendern

Ahardslojdlife
ahardslojdlife, konceptet och platsen, startades 2000 av Niklas Karlsson. Syftet är att visa 1: sammanhanget och 2: den hårda tillvaro, som arbetar med traditionell användning av trä. Jag kallar den traditionella användningen av trä. Betyder att använda ”gamla mode” workprocesses – det handlar inte om att kopiera objekt från en viss tid och plats.