Slottsfjärdsskeden

En mindre sked som hittades i fjärden utanför Calmar Slott under en större undersökning under 1930-talet. Daterat ursprung från slutet av 1300 – talet.

Tillbaka