Supkedar

Supskeden tror man har fått sitt namn från tyska ordet för”suppe” som senare har försvenskats  till ordet ”sup” och så tror man att ordet ”supsked” har bildats. Det har också förekommit att damerna i den högre societeten intog diverse starka drycker med hjälp av grunda skedar av silver eller tenn.
Bilderna här under visar min tolkning av Sopp/supskedar i trä.

Tillbaka