Minislev

En mindre slev att använda i en mindre gryta eller skål ca 15 – 16 cm lång

Tillbaka