Dryckeskärl

Dryckeskärl av trä ofta kallade ”krympkärl” eller ”täljda rör” och relaterar till tillverkningsmetoden då en färsk stambit urholkas till ett ”rör”. Ett spår skärs i ena ändan av ”röret” och i spåret trycks en bottenskiva av torrt trä och därfter låter man ”röret” krympa och därmed tätar botten i det skurna spåret.
De mönster som är skurna i de Krympkärl som visar här under är mönster är av keltiskt ursprung och några från vikingatiden.

Tillbaka