Minislev

En mindre slev att använda i en mindre gryta eller skål.