Presentation


Jag heter Anders Karlsson alias Skéanders och bor numer i Örby i Marks kommun söder om Borås. Ett av mina fritidsintressen är att få fler intresserade av slöjd och då främst det som jag kallar ”handaslöjd”, den slöjd som man gör enbart med sin händer utan inblandning av maskiner alltså bara med verktyg som hålls i handen såsom olika yxor och knivar av olika slag.
Detta intresse har jag haft sedan mitten av 80-talet och eftersom tiden gått har jag mer och mer åkt ut på olika historiska marknader eller hantverksdagar och visat upp hur man med enkla verktyg kan få fram olika typer av bruksföremål och då framförallt skedar och slevar.