Supsked

Supsked som tillverkats på beställning år Svarte Sören. Rymd ca 6 cl
Supsked som tillverkats på beställning till Sören Mård. Rymd ca 6 cl

supsked6supsked4supsked3supsked2supsked1