Kalender

Vi kommer att delta på följande marknader under 2017

Riddarspelen på Ekenäs Slott enbart som besökare
Lördag 13 maj  kl.10 – 18
Söndag 14 maj kl. 10 – 16

Medeltidsdagar på Torpa Stenhus
Lördag 22 juli kl 10 – 17
Söndag 23 juli kl. 10 – 17

Hantverksbyn i Kyrkparken Arboga Vi deltar ej
9 – 13 augusti 2017

Söderköpings Gästabud
25 – 27 augusti 2017

Slöjd- och konsthantverksmarknad  
Lördag 2 Sept
Söndag 3 sept
Vid Kronhuset i Göteborg

Jul på Ekenäs Slott
16 – 19 november 2017
Deltar ej p.g.a. gallstensoperation